Waarom is erfgoededucatie belangrijk?

Is het jou bijgebleven? Met de hele klas naar het museum of langsgaan bij een molen. Velen van ons kunnen zich dat nog herinneren. Omdat het leuk was met de hele klas, anders dan met je ouders. Of uniek, omdat je anders niet op dit soort plekken kwam. Hoe dan ook: voor veel mensen zijn dit blijvende herinneringen aan een bijzonder én leerzaam uitje. Kinderen deze ervaring geven, is een van de doelen van erfgoededucatie.

Slaan we de Van Dale erop na, dan lezen we over erfgoed: 'Dat wat is overgebleven uit het verleden, met name dingen van historische of culturele waarde'. Erfgoed is dus een breed begrip met veel invalshoeken. Erfgoed helpt ons bij het begrijpen van onze geschiedenis, onze identiteit en de huidige situatie. Mooi omschreven, maar zeker niet iets wat iedereen zomaar kan. Zoiets moet je leren en daar heb je hulp bij nodig. Het Rijk heeft vastgesteld dat alle leerlingen net als taal en rekenen op school kennis maken met erfgoed. Er zijn hiervoor standaard lesbrieven, maar er zijn ook kansen om het eens anders te doen.

Wat spreekt er meer aan dan iets te leren over je eigen dorp, stad of streek? En dan niet uit een boekje maar door zelf op pad te gaan en te onderzoeken. Door goed om je heen te kijken, kan je verborgen verhalen ontdekken en zo leren over het verleden. En dat is de essentie van de erfgoedles of leerlijn die wij ontwikkelen. In overleg met een of meerdere scholen kan een erfgoedles op maat worden gemaakt. Passend bij de manier van werken op de school, de groep en het onderwerp.

Niet alles past soms in één les. Dan kan er ook gewerkt worden met een doorgaande leerlijn erfgoededucatie. Hierin zijn meerdere aspecten op het gebied van erfgoed opgenomen, zoals de ontwikkeling van een dorp, gebouw of van een landschap. In het combineren van al die verschillende disciplines op lokaal niveau zit onze kracht. Gebouwd erfgoed (fabrieken, molens, huizen etc.), maar ook immaterieel erfgoed (denk aan tradities zoals paasvuren etc.) of zelfs aanverwante zaken als natuur of techniek vatten we in een logische lijn, waarvan de onderwerpen in een hogere groep nog eens terugkomen op een ander niveau. We geven elke les een lesdoel mee en sluiten aan bij de landelijk geformuleerde kerndoelen. Zo kunnen zelfs kleuters al op ontdekkende wijze kennismaken met erfgoed.

In sommige gevallen is er al een groot, bestaand aanbod aan culturele lessen. Om meer lijn te krijgen in dit aanbod, kunnen we optreden als verbindende partij en coach tussen culturele partijen en scholen of een cultuurkoepel en de gemeente. Dit is maatwerk, dus gaan we altijd graag met alle betrokken partijen in gesprek.

Er zijn zoveel verhalen te vertellen! Kinderen zijn nieuwsgierig en altijd op zoek naar spannende dingen en weetjes. De door ons ontwikkelende methode is daarom opgezet als een ontdekkingsreis. Wil je met ons mee? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Neem contact met ons op

Wilt u ook graag een lespakket op maat? Of wilt u meer informatie over erfgoededucatie? Laat het ons weten.