Waarom is erfgoededucatie belangrijk?

Weet jij het nog? Dat je met je schoolklas eens op bezoek ging bij de molen? Of dat je naar het museum ging? Veel mensen kunnen zich zo’n soort schooluitje nog wel herinneren. Het was een speciaal uitje en een bijzondere ervaring. Kinderen deze ervaring geven, is een van de doelen van erfgoededucatie.

Als we de Van Dale er op naslaan lezen we dat zij erfgoed beschrijven als 'Dat wat is overgebleven uit het verleden, met name dingen van historische of culturele waarde'. Erfgoed is dus een breed begrip met veel invalshoeken. Erfgoed helpt ons bij het begrijpen van onze geschiedenis, onze identiteit en de huidige situatie. Dat zijn mooie woorden, maar niet iets wat iedereen zomaar kan, dus zoiets moet je leren! Het Rijk heeft daarom vastgesteld dat alle leerlingen net als taal en rekenen op school kennis maken met erfgoed.
Er zijn standaard lesbrieven die een school kan gebruiken, maar er zijn ook kansen om het eens anders te doen.

Wat spreekt er meer aan dan iets te leren over je eigen dorp/stad of streek? En dan niet uit een boekje maar zelf op pad om het te onderzoeken! De kinderen komen na de lessen thuis en vertellen: “Mam! Wist jij dat het heel speciaal is dat ons dorp al heel vroeg twee spoorlijnen had? En dat dit gekomen is omdat er een grote fabriek was? En dat de huizen in de Fabrieksstraat gebouwd zijn voor de werkmannen uit de fabriek?”

Er zijn zoveel verhalen te vertellen! In overleg met een school of cultuurinstelling kan een erfgoedles op maat worden gemaakt. Passend bij jullie manier van werken op de school, de groep en het onderwerp. Niet alles past soms in één les, er kan ook gewerkt worden met een doorgaande leerlijn erfgoededucatie. Sommige leerlijnen beginnen al in de kleuterklassen met een eerste kennismaking met erfgoed.
 
Soms is er al een heel groot aanbod aan bestaande culturele lessen. We ontwikkelen dan geen nieuwe lessen maar kunnen optreden als verbindende partij en coach tussen culturele partijen en scholen of een cultuurkoepel en de gemeente. We gaan altijd in gesprek om te kijken wat bij jullie past. Er is van alles mogelijk.

Een op maat gemaakt lespakket kan bestaan uit een doorgaande leerlijn erfgoed. Hierin zijn meerdere aspecten op het gebied van erfgoed opgenomen, zoals de ontwikkeling van een dorp, gebouw of van een landschap. In die verschillende disciplines zit onze kracht. Gebouwd erfgoed, maar ook immaterieel erfgoed of zelfs aanverwante zaken als natuur of techniek vatten we in een logische lijn, waarvan de onderwerpen in een hogere groep nog eens terugkomen op een ander niveau. We geven elke les een lesdoel mee en sluiten aan bij de landelijk geformuleerde kerndoelen.

Kinderen zijn nieuwsgierig en altijd op zoek naar spannende dingen en weetjes. De door ons ontwikkelende methode heet daarom 'op ontdekkingsreis'. Wil je met ons mee op ontdekkingsreis? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Neem contact met ons op

Wilt u ook graag een lespakket op maat? Of wilt u meer informatie over erfgoededucatie? Laat het ons weten.