Naast volledige leerlijnen werken wij ook met losse lesbrieven op maat of treden als verbinder op tussen verschillende culturele partijen en bijvoorbeeld gemeente.
 

  • De Stadkamer heeft Het Oversticht gevraagd een lespakket te ontwikkelen voor het basisonderwijs. Zwolle beschikte al langer over een aanbod erfgoededucatie, maar dit was zo uitgebreid en divers dat docenten door de bomen het bos niet meer zagen. Op vraag vanuit het onderwijs is nu een nieuwe, overzichtelijke leerlijn gemaakt: 'Het verhaal van Zwolle'

  • Om de kennis van de Trechterbekercultuur, maar ook die van de andere vondsten die in 2015 in Dalfsen gevonden zijn, bijvoorbeeld die van de Merovingische periode, onder de aandacht van kinderen te brengen heeft Het Oversticht in opdracht van de gemeente Dalfsen met alle 18 basisscholen een erfgoedleerlijn ontwikkeld. In de leerlijn vormen deze vondsten in de bovenbouw het uitgangspunt voor de lessen. Voor de midden- en onderbouw komen onderwerpen over de eigen omgeving aan bod. Alle pdf’s van de lessen hebben het nummer van de groep waar ze in gegeven worden. De lijn is niet chronologisch opgebouwd, maar begint bij de kleuters van groep 1 en 2 met tijdsbesef. 'De schat van Dalfsen'

  • Binnen de gemeente Hardenberg zijn een heel aantal leerlijnen voor de bovenbouw ontwikkeld. Stichting Kind en Cultuur Hardenberg houdt zich bezig met het cultuuraanbod op de basisscholen. In het verlengde van de bovenbouwleerlijnen hebben zij gevraagd om voor hen een erfgoedleerlijn voor groep 1 tot en met 4 te ontwikkelen die in heel de gemeente kan worden uitgevoerd en die iets verteld over de geschiedenis van Hardenberg. In groep 1 en 2 gaan de leerlingen aan de slag met een leskist over 'vroeger' waar allemaal oude voorwerpen zitten. In groep 3 en 4 doen de leerlingen opdrachten om alle kernen in de gemeente te leren kennen en sparen daarbij plaatjes om hun eigen 'Stickerboek' compleet te maken. Een hele onderzoekende lesmethode dus.  'Stichting kind en cultuur'

Neem contact met ons op

Wilt u ook graag een lespakket op maat? Of wilt u meer informatie over erfgoededucatie? Laat het ons weten.